Yacht Marine Service AS i Bergen | Tlf: 55 98 88 00 | Mob: 90 98 88 00

Brukte båter

Tenker du på å bytte Båt?

Har du problem med å få solgt båten din? – Da er vi den rette samarbeidspartneren!

Ved kjøp av ny båt ønsker mange kunder at vi tar deres gamle båt i innbytte. Er din innbyttebåt i fra en av våre merker er det ikke vanskelig for oss å finne en ny kjøper. Andre båtmerker må vi vurdere individuelt. Da kan vi om ønskelig være behjelpelige med å formidle salget. Yacht Marine Service tilbyr et komplett tilbud når det gjelder salg av nye båter og kommisjonsbåter, service, levering og montering av utstyr, reparasjoner med mer.

BETINGELSER FOR BRUKTBÅTMEGLING
Følgende betingelser gjelder ved formidling av bruktbåter gjennom Yacht Marine Service AS. Ved et salgsoppdrag for båt, gir selger oss enerett til salg av båten i vårt nærområde, definert som Hordaland, Sogn og Fjordane med omheng.
For båter som ligger utenfor dette området, vil vi ikke påberope oss enerett.
I utgangspunktet vil vi gjøre hele jobben fra «start til mål», men vi har fleksible betingelser avhengig av hvor stor del av jobben vi gjør og i hvilken grad du som selger bidrar.

– Provisjon (ta kontakt for et tilbud)
– Gratis innmelding
– Gratis utarbeidelse av salgsmateriell (grunnpakken)
– Annonsering på internett: finn.no og yachtmarine.no
– Annonsering i Bergens Tidene etter avtale.
– Finansieringsbistand fra Elcon

FREMGANGSMÅTE VED FORMIDLINGSSALG
Selger registrerer all informasjon om båten hos oss. Vi besiktiger båten sammen, tar bilder for bruk i markedsføring, foretar prisvurdering og inngår skriftlig avtalebetingelser. Salgsprosessen starter omgående. Båten selges og kjøpsavtale undertegnes. Ved overlevering foretas en funksjonskontroll av båtens utstyr, prøvekjøring og bunnbesiktigelse.
Når kjøper har funnet båten i orden, signeres overtakelsesprotokoll. Kjøper får overlevert båten først når hele kjøpesum er innbetalt. Oppgjør til selger gjøres omgående og senest en uke etter overlevering og ferdigstillelse av papirer.

* Båten sjekkes for heftelser og rette eierforhold, sålangt det er mulig.